บริษัท เซ็นทรัล โฮม แมเนจเม้นท์ จำกัด
335/24 มบ.พลัสพาร์คอเวนิว ถ.สนามบินน้ำ ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 0 2968 7199, 08 6546 9741 Fax : 0 2968 7188 Email : centralhome2008@gmail.com
Copyright © 2012 by Central Home Management Co., Ltd. All right reserved