ประกาศรับสมัครงาน

         บริษัท แอ๊ดว้านซ์ซีดส์ จำกัด ดำเนินการด้านการผลิตและจัดจำหน่ายเมล็ดพันธุ์พืชผัก เมล็ดพันธุ์ไม้ดอก อาทิเช่น เมล็ดพันธุ์แตงโม แตงกวา ฟักทอง ข้าวโพด ฯลฯ ภายใต้เครื่องหมายการค้า ตราตะวันต้นกล้า เพื่อขาย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มากว่า 20 ปี และ กำลังขยายกิจการให้สามารถแข่งขัน ในธุรกิจเมล็ดพันธุ์
บริษัท แอ๊ดว้านซ์ซีดส์ จำกัด 99/9 ม.4 ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทร : 089-0455538 (คุณณรงค์) , 093-7380208 (คุณวันชัย) , 02-958-8476-8 ต่อ 108 , 109 หรือ 116
ลำดับ ตำแหน่งงาน จำนวนที่รับ วันที่ประกาศ ปฏิบัติงาน รายละเอียด
1 ช่างไฟฟ้า (ปทุมธานี ) 1 05/09/2016 ปทุมธานี รายละเอียด
2 ช่างควบคุมเครื่องจักรการผลิต (ปทุมธานี ) 3 01/09/2016 ปทุมธานี รายละเอียด
3 พนักงานขายและส่งเสริมการขายเมล็ดพันธุ์ (ประจำประเทศพม่า)/Sales and Sales promotion office (In Myanmar Country) (ประเทศพม่า) 2 01/09/2016 ประเทศพม่า รายละเอียด
4 ผู้จัดการฝ่ายไร่ (ลำปาง ) 1 15/09/2016 ลำปาง รายละเอียด
5 เจ้าหน้าที่ดูแลโรงเพาะกล้า (ลำปาง ) 1 15/09/2016 ลำปาง รายละเอียด
6 เจ้าหน้าที่ฝ่ายไร่ (ปทุมธานี ) 1 22/09/2016 ปทุมธานี รายละเอียด
7 เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (ปทุมธานี ) 1 27/10/2016 ปทุมธานี รายละเอียด
8 เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขาย () 5 28/10/2016 รายละเอียด
9 Web Programmer (เชียงใหม่ ) 1 02/11/2016 เชียงใหม่ รายละเอียด
10 เจ้าหน้าที่การตลาด (ปทุมธานี ) 1 01/05/2017 ปทุมธานี รายละเอียด
11 Programmer (สกลนคร ) 1 01/04/2017 สกลนคร รายละเอียด
12 Programmer (เชียงใหม่ ) 2 01/05/2017 เชียงใหม่ รายละเอียด
13 พนักงานฝ่ายผลิต (ปทุมธานี ) 1 22/05/2017 ปทุมธานี รายละเอียด
14 หัวหน้าฝ่ายบุคคลและกฎหมาย (ปทุมธานี ) 1 01/07/2017 ปทุมธานี รายละเอียด
15 เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ (ปทุมธานี ) 1 25/08/2017 ปทุมธานี รายละเอียด