ประกาศรับสมัครงาน

         บริษัท แอ๊ดว้านซ์ซีดส์ จำกัด ดำเนินการด้านการผลิตและจัดจำหน่ายเมล็ดพันธุ์พืชผัก เมล็ดพันธุ์ไม้ดอก อาทิเช่น เมล็ดพันธุ์แตงโม แตงกวา ฟักทอง ข้าวโพด ฯลฯ ภายใต้เครื่องหมายการค้า ตราตะวันต้นกล้า เพื่อขาย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มากว่า 20 ปี และ กำลังขยายกิจการให้สามารถแข่งขัน ในธุรกิจเมล็ดพันธุ์
บริษัท แอ๊ดว้านซ์ซีดส์ จำกัด 99/9 ม.4 ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทร : 089-0455538 (คุณณรงค์) , 093-7380208 (คุณวันชัย) , 02-958-8476-8 ต่อ 108 , 109 หรือ 116
ลำดับ ตำแหน่งงาน จำนวนที่รับ วันที่ประกาศ ปฏิบัติงาน รายละเอียด
1 พนักงานขายและส่งเสริมการขายเมล็ดพันธุ์ (ประจำประเทศพม่า)/Sales and Sales promotion office (In Myanmar Country) (ประเทศพม่า) 2 01/09/2016 ประเทศพม่า รายละเอียด
2 เจ้าหน้าที่ดูแลโรงเพาะกล้า (ลำปาง ) 1 15/09/2016 ลำปาง รายละเอียด
3 เจ้าหน้าที่ฝ่ายไร่ (ปทุมธานี ) 1 22/09/2016 ปทุมธานี รายละเอียด
4 เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขาย () 5 28/10/2016 รายละเอียด
5 เจ้าหน้าที่การตลาด (ปทุมธานี ) 1 01/05/2017 ปทุมธานี รายละเอียด
6 Programmer (สกลนคร ) 1 01/04/2017 สกลนคร รายละเอียด
7 Programmer (เชียงใหม่ ) 2 01/05/2017 เชียงใหม่ รายละเอียด
8 พนักงานฝ่ายผลิต (ปทุมธานี ) 1 22/05/2017 ปทุมธานี รายละเอียด
9 ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและกฎหมาย (ปทุมธานี ) 1 01/07/2017 ปทุมธานี รายละเอียด
10 ผู้จัดการ (วิศวกรรมอุตสาหการ)โรงงานบรรจุเมล็ดพันธุ์ (ปทุมธานี ) 1 01/07/2018 ปทุมธานี รายละเอียด
11 หัวหน้างานบัญชีโรงงานคลังสินค้าและกระจายสินค้า () 1 01/11/2018 รายละเอียด